harrievanheck.nl

alexandra gorn - kortsluiting

Omgedraaide kortsluiting

Soms kijk

ik

maar zie ik niets,

niet

omdat ik niet zien kan

maar omdat hetgeen

ik zien moet

blind is.

Soms luister ik

maar ik

hoor niets

Toch hoor ik goed

maar hetgeen ik

horen moet

is doof.

Soms slaap ik

terwijl ik wakker ben.

Nu ben ik wakker

om te gaan slapen.

Welterusten!


Posted

in

by